Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz informacja o ochronie danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych (RODO), informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Karolina Bańcer Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie usługi graficznej. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane na rzecz osób lub państw trzecich.

Realizacja usługi wymaga podania imienia i nazwiska oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury. Wszystkie podane przez Państwa dane (obowiązkowe i dobrowolne) objęte są klauzulą poufności.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przysługuje Panu/ Pani prawo:

  • dostępu do treści dotyczących własnych danych osobowych
  • sprostowania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych
  • przeniesienia danych osobowych
  • złożenia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych

Realizacja ww. praw następuje drogą mailową na adres: krzaborowska@gmail.com